Curricula - Knowledge - Navigation

Радикализацията, насилственият екстремизъм и (организираната) престъпност са много сложни явления. Експертите могат да подкрепят практикуващите от първа линия чрез създаване на връзка към научните изследвания, чрез подчертаване на международните добри практики, чрез оценка на риска на настоящия случай.

Регистрирайте се сега безплатно и споделете своя опит в нашата платформа.

Регистриране
Florian Huber
Huber

Florian Huber is a Research Manager at SYNYO GmbH. He coordinates/coordinated...

Miryana Ilcheva
Ilcheva

I am a fundamental rights and criminal justice researcher, working as a Senior...

Javier Ruiperez
Ruiperez

Researchers and projects department manager at the Euro-Arab Foundation.

Nicholas Krohley
Krohley

Dr. Krohley is an applied social scientist, and the Founder of FrontLine...

Roberto Muelas Lobato
Muelas Lobato

Doctor in Social Psychology from the University of Granada. Currently, finishing...

Salvador Berdun Carrion
Berdun Carrion

Prison Officer and a Law Graduate of the University of Granada (1994). Academic...

Bernhard Jäger
Jäger

Bernhard Jäger is Research Manager and Department Lead at SYNYO with a focus on...

Showing 1 - 8 of 22