Curricula - Knowledge - Navigation

Homeland Security & Cybersecurity Connection - It's Not About the Terrorists

Termín podania prihlášky
19th June 2019
Začiatok
23rd June 2019
Koniec
22nd July 2019
Trvanie
30 days
Náročnosť
Basic
Miesto
Online
Náklady/poplatok
€150,-
Popis

Welcome to Course 1 in CS4950, Homeland Security and Cybersecruity. In this course we examine the origins of homeland security and its connection with cybersecurity. Homeland security is about safeguarding the United States from domestic catastrophic destruction. Catastrophic destruction comes in two forms: natural and man-made. For most of history the man-made variety came in the form of warfare and required the combined resources of a nation state. All that changed March 20th, 1995. On that date, members of a quasi-religious cult in Japan attacked the Tokyo subway system using Sarin gas. It was the first deployment of a weapon of mass destruction my a non-state actor. The power of destruction once reserved to nation states was now available to small groups, even individuals. The incident was a wake up call for governments around the world. Defense establishments designed to keep rogue states in check were practically useless against non-state actors. Overnight, the number of potential enemies multiplied a hundred, maybe even a thousand-fold. In response to the Tokyo Subway Attacks, the United States took measures to protect itself from WMD attack by non-state actors. Those measures were still being enacted when the nation was attacked on 9/11. On September 11, 2001, nineteen hijackers inflicted as much damage as the Imperial Japanese Navy on December 7, 1941.

Ciele

After taking this course you will be able to:

• Identify different types of actors involved in cyber threats (individuals, organizations & nation-states)
• Distinguish between different types of threats and issues in cyber security including, data theft, political espionage, critical infrastructure protection, and propaganda
• Detail the basic characteristics of the Internet infrastructure and international efforts to address Internet governance
• List several international efforts to address cyber crime and espionage
• Evaluate how principals that govern international conflicts might be applied in context of cyber security
• Apply different psychological theories of human motivation and cooperation and communication and political theories in analysis of different international issues related to cyber security including censorship, media operations and role of social technologies.

Predpoklady

No background knowledge or skills are necessary, but an understanding and familiarity of cyber security, Internet infrastructure and international law would be advantageous for anyone who participates in the course.

Miesto
Rue des Petits Carmes 24A 1000 Brussels Belgicko

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Personal safety and security (incl. stress management and such)
 • Anti-terrorism
 • Boj proti terorizmu
Jazyky English , Danish
Hodnotenie Multiple Choice Test
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Verejné orgány
Metódy
 • Skupinová práca a spoločné riešenie problémov
 • Metódy reflexie
 • Metódy založené na umení
Počet účastníkov 30
Akreditácia
 • ISO 28003:2007
Osvedčenie
 • Safety & Security Certificate
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.