Curricula - Knowledge - Navigation

Understanding Terrorism and the Terrorist Threat

Termín podania prihlášky
26th June 2019
Začiatok
25th June 2019
Koniec
23rd July 2019
Trvanie
20 days
Náročnosť
Basic
Miesto
Zmiešané
Náklady/poplatok
€1000,-
Popis

The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), a Department of Homeland Security Center of Excellence housed at the University of Maryland, offers a course looking at the who, what and how of Terrorism Studies, by introducing students to cutting-edge research from the social and behavioral sciences and the experts investigating these topics.

The course will begin with a unit looking at widely held myths about terrorism and utilizing empirical data to discuss the realities of broad trends and patterns in terrorist attacks over time. The course will then review the psychological factors at play in individual radicalization and recruitment into terrorism, followed by an analysis of terrorist group dynamics. The course will next look at terrorist group operations, including their attacks and some of the supporting behaviors that allow them to carry out attacks, including use of media, financing, recruitment, and training. The course will conclude by looking at the factors that drive terrorist group persistence or endurance versus terrorist group desistance, and will bring the varied course concepts together through a detailed look at the case of Al-Qa’ida.

Throughout the course, students will have the opportunity to study and work with the University of Maryland’s Global Terrorism Database (GTD), the largest database of terrorist incidents in the world, learning its capabilities and developing basic skills in searching and displaying terrorism data.

Ciele

Throughout the course, students will have the opportunity to study and work with the University of Maryland’s Global Terrorism Database (GTD), the largest database of terrorist incidents in the world, learning its capabilities and developing basic skills in searching and displaying terrorism data.

Predpoklady

No background knowledge or skills are necessary, but an understanding and familiarity of cyber security, Internet infrastructure and international law would be advantageous for anyone who participates in the course.

Miesto
Rue des Petits Carmes 24A 1000 Brussels Belgicko

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Personal safety and security (incl. stress management and such)
 • Anti-terrorism
 • Boj proti terorizmu
Jazyky English
Hodnotenie Exam
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Všeobecná verejnosť
 • Verejné orgány
Metódy
 • Prednáška
Počet účastníkov 25
Akreditácia
 • ISO 28003:2007
Osvedčenie
 • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.