Curricula - Knowledge - Navigation

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Romania)

Začiatok
5th September 2020
Koniec
29th November 2020
Náročnosť
Miesto
Zmiešané
Náklady/poplatok
0
Popis

Polarization is both a mental construct and a multidimensional phenomenon generated by the inability of multi-variable social actors to properly address sensitive issues in the public space like those motivated by cultural, economic and political discourses, narratives within the current migration context, hate speech (off and online), radicalization, violence or crime among others. This complex disruptive phenomenon may be produced by a large variety of social actors, like social-sub groups (minorities, communities, excluded entities), political activists opposing the governing institutions, or even public institutions and mainstreaming parties, which react irrationally and in a disproportionate matter to provocations or legitimate grievances. The final result of an improper management of these dialectics may be the disruption of the socio-political cohesion within the social fabric.

The Train the Trainer will assist first-line practitioners and civil society organizations to improve their knowledge of best practices in addressing radicalization and polarization among young people and help them efficiently employ experimental laboratories to improve their work in this field.

Ciele

Better understanding and using existing best practices in the field of countering extremist ideologies and polarization among young people.

Predpoklady

-

Miesto
SOSEAUA ODAII 20 013601 BUCURESTI Rumunsko
Poskytovateľ
Témy
  • Predchádzanie radikalizácii
  • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Jazyky Romanian
Hodnotenie Final exam
Cieľové publikum
Metódy
  • Metódy reflexie
Počet účastníkov
Akreditácia
  • Not available
Osvedčenie
  • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.