Curricula - Knowledge - Navigation

3rd Winter Academy: 21 - 29 November, 2023 (9 Days / 8 Nights)

Náročnosť
Advanced
Miesto
Online
Náklady/poplatok
2200
Popis

Participants will have access to expert knowledge and hands-on experience as all our facilitators are specialists with years of experience academically and professionally in their respective fields.

Ciele

- Participation in 9-day Winter Academy gives the participants education and network to build their future career worldwide level in state, private and public sectors as peace builder, manager, lawyer, diplomat, human resource officer, mediator, international and public relations manager, mentor, coacher and in etc. relevant jobs.

Predpoklady

Submission of Appiication before the deadlines:
- 15 August, 2023 for Early Bird Application Deadline
- 31 October 2023 for Late Application Payment Deadline

Miesto
Ryffstrasse 23 4056 Basel Švajčiarsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Boj proti korupcii
 • Ďalšie
 • Boj proti terorizmu
 • Boj proti nenávistným prejavom
 • Predchádzanie organizovanému zločinu
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Jazyky English
Hodnotenie n/a
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Všeobecná verejnosť
 • Personál duševného zdravia
 • Verejné orgány
 • Novinári
Metódy
 • Skupinová práca a spoločné riešenie problémov
Počet účastníkov 200
Akreditácia
 • Not available
Osvedčenie
 • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.