Curricula - Knowledge - Navigation

Fundamentals of Preventing Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism

Náročnosť
Basic
Miesto
Online
Náklady/poplatok
1150
Popis

About This Course
This e-learning course aims to raise awareness, and to encourage and coach local civil society leaders to voluntarily, safely and efficiently speak up and take action against VERLT in a way that respects and promotes human rights and enhances the impact and sustainability of the community-level work.

The course is divided into four content sections. The final quiz in section 5 will be unlocked as soon as you have completed all content sections.

Ciele

Learning Objectives
By the end of the course, you will:
Understand the complex nature of VERLT;
Have acquired the knowledge about the roles of stakeholders representing multiple sectors relevant to preventing and countering VERLT and different response frameworks;
Better identify security needs and threats related to diverse manifestations of VERLT;
Understand the importance of the protection and promotion of human rights in responses to violent extremism and terrorism;
Understand how the Internet can be exploited by violent extremist and terrorist groups;
Have learned about media and information literacy in the context of preventing VERLT.
If you are not yet a registered user of the OSCE e-Learning platform, please register first and then log in to access the course. The estimated duration of the course is 1 to 1.5 hours and it can be completed in multiple parts.

Predpoklady

Target Audience
LIVE intends to benefit people with leadership potential who are well connected in their communities, actively contribute to positive change, and who are motivated to make an impact in preventing violent extremism. It is designed for persons whose potential can be leveraged, rather than for persons who are already experts in the area of preventing violent extremism.

The course is intended to strengthen participants’ skills and knowledge so they can further contribute to building the resilience of local communities to VERLT, in line with the Do No Harm Principle.

Miesto
Amsterdam 1008 DG Amsterdam Holandsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Predchádzanie organizovanému zločinu
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Jazyky English
Hodnotenie n/a
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Novinári
Metódy
 • Prípadová štúdia
 • Hranie rolí
 • Simulácia
 • Metódy založené na umení
Počet účastníkov 1500
Akreditácia
 • Not available
Osvedčenie
 • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.