Curricula - Knowledge - Navigation

Preventing and Countering the Use of the Internet for Terrorist Purposes

Náročnosť
Basic
Miesto
Online
Náklady/poplatok
750 USD
Popis

About This Course
The notion of preventing and countering the use of the Internet for terrorist purposes refers to a significant challenge for democratic societies in recent years.

In order to prevent and counter use of the Internet and new technologies for terrorist purposes, we need to become familiar with their target audiences, what platforms they use and how online platforms are instrumentalized to further their ends. This will lay the groundwork for a better understanding of how to effectively respond to these challenges.

This e-learning course will address these topics and will be divided into two modules. The first presents the state of play around violent extremist and terrorist use of the Internet, including causes, challenges and real-world examples. Drawing from the wealth of work and guidance that has been developed on this topic including the Global Counter-Terrorism Forum’s (GCTF) Zurich-London Recommendations for Preventing Violent Extremism Online, the second module looks at how to effectively respond to these challenges in a human rights compliant manner and will present practical guidance through the lens of concrete examples including regulation, oversight, communication responses and public-private partnerships.

Ciele

n/a

Predpoklady

Requirements
Students do not need to have any special skills and knowledge on the topic before taking this course.

Miesto
Amsterdam 1008 DG Amsterdam Holandsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Boj proti korupcii
 • Ďalšie
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Jazyky English
Hodnotenie n/a
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Novinári
Metódy
 • Prípadová štúdia
 • Hranie rolí
 • Simulácia
Počet účastníkov 1295
Akreditácia
 • Not available
Osvedčenie
 • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.