Curricula - Knowledge - Navigation

International Law in Action: A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague

Termín podania prihlášky
18th June 2019
Začiatok
17th June 2019
Koniec
20th June 2019
Trvanie
4 days
Náročnosť
Advanced
Miesto
Online
Náklady/poplatok
€100,-
Popis

International Law in Action explains the functions of each international court and tribunal present in The Hague, and it looks at how these institutions address contemporary problems. On the basis of selected cases, and through interviews with judges and lawyers, you will explore the role of these courts and tribunals and their potential to contribute to global justice.

The first module of the course will investigate how judicial settlement is different from other more political forms of dispute settlement, such as negotiation and mediation. It offers a brief historical overview and introduces the judicial and arbitral bodies based in The Hague. In the remaining modules you will learn about the functions of these courts and tribunals, and some of the challenges and prospects that they face. Three cross-cutting themes tie together all of these modules: (i) The interaction between law and politics; (ii) The continuing role of State consent; and (iii) The ability of international courts and tribunals to protect the public interest and global values.

This course offers you an opportunity to gain a better insight into the functions and features of the courts and tribunals present in The Hague. You will gain a familiarity with each court or tribunal. You will develop realistic expectations of their capacity to address contemporary problems and an awareness of their limitations. You will also be able to discuss some of their most prominent cases.

If you would like to have a better understanding of international law in action in The Hague, this is definitely the course for you!

This course is free to join and to participate in. There is the possibility to get a verified certificate for the course, which is a paid option. If you want a certificate, but are unable to pay for it, you can request financial aid via Coursera

Ciele

After completing this course the sutdent will be able to:
- Define Terrorism and Counterterrorism
- Discuss the five assumptions on terrorism & couterterrorism.

Predpoklady

- Student has to be registered at the Universiteit Leiden.
- Access to internet.
- Older than 18 years.

Miesto
Rapenburg 70 2311 EZ Leiden Holandsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Boj proti korupcii
  • Predchádzanie organizovanému zločinu
Jazyky English , French
Hodnotenie Quizzes
Cieľové publikum
  • Orgány činné v trestnom konaní
Metódy
  • Prednáška
Počet účastníkov 15
Akreditácia
  • Act on Quality Assurance in Higher Education
Osvedčenie
  • Safety & Security Certificate
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.