Curricula - Knowledge - Navigation

The Changing Global Order

Termín podania prihlášky
30th June 2019
Začiatok
15th July 2019
Koniec
22nd July 2019
Trvanie
7 days
Náročnosť
Advanced
Miesto
Online
Náklady/poplatok
€500,-
Popis

How are international power relations changing and how can global peace and stability be maintained? This course familiarizes you with some main theories of international relations, shows how the global order is gradually changing and discusses how selected international and regional organizations contribute to the maintenance of global peace and security. You learn what research findings tell us in terms of the capacity of international organizations and actors to help prevent or stop violent conflict, what tools are used to negotiate agreements and how foundations for sustainable peace are best created. We will also focus on the role of the European Union in terms of diplomacy and efforts to prevent conflict, the North Atlantic Treaty Organization and the contribution of organizations such as the African Union to the prevention of conflict and war. We will study the United Nations Security Council and see in which ways its membership could be adapted to more accurately reflect the power relations of the current global order. Through quizzes and exercises testing your knowledge of these subjects, you will understand crucial concepts and get insights into how the academic study of international relations and international organization contributes to the search for global stability and peace in practice.

Ciele

Learn about the following topics:
- Realism
- Constructivism
- Liberalism
- Power Politics
- The Role of Russia inn Politics
- Resolving Conflict Through Negotiation
- Resolving Conflict Through Mediation
- Peace Enforcement Mechanisms: UNSC Sanctions
- International Criminal Court

Predpoklady

- Student has to be/have:
- registered at the Universiteit Leiden.
- access to internet.
- older than 18 years.

Miesto
Rapenburg 70 2311 EZ Leiden Holandsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Boj proti korupcii
 • Ďalšie
 • Predchádzanie organizovanému zločinu
 • Predchádzanie radikalizácii
Jazyky English
Hodnotenie Quizzes and Practices
Cieľové publikum
 • Tvorcovia politiky
 • Mládež
 • Učitelia
 • Verejné orgány
 • Novinári
Metódy
 • Prednáška
 • Metódy reflexie
 • Metódy založené na umení
Počet účastníkov 25
Akreditácia
 • Act on Quality Assurance in Higher Education
 • Universiteit Leiden Accreditation
Osvedčenie
 • Certificate of Completion
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.