Curricula - Knowledge - Navigation

Risk in Modern Society

Termín podania prihlášky
18th June 2019
Začiatok
20th June 2019
Koniec
23rd October 2019
Trvanie
83 days
Náročnosť
Basic
Miesto
V priestoroch vysokoškolskej inštitúcie
Náklady/poplatok
€250,-
Popis

Risk has become one of the defining features of modern society. Almost daily, we are preoccupied with assessing, discussing, or preventing a wide variety of risks. It is a cornerstone notion for businesses and organizations, but also for nation states and their many levels of government. And even for individuals, risk and the avoidance or embracing thereof, is a key theme.

The course Risk in Modern Society sheds light on the broad concept of risk. In five distinctive weeks, this course closely examines various types of safety and security risks, and how these are perceived and dealt with in a wide array of professional and academic fields, ranging from criminology, counter-terrorism and cyber security, to philosophy, safety and medical science. Developed in collaboration with scholars from three universities (Leiden, Delft and Erasmus), this course will search for answers to questions such as: “what is risk?”, “how do we study and deal with risk?”, “does ‘perceived risk’ correspond to 'real' risk?”, and “how should we deal with societal perceptions of risk, safety and security?

Ciele

Learn about the following topics:
- Realism
- Constructivism
- Liberalism
- Power Politics
- The Role of Russia inn Politics
- Resolving Conflict Through Negotiation
- Resolving Conflict Through Mediation
- Peace Enforcement Mechanisms: UNSC Sanctions
- International Criminal Court

Predpoklady

- Student has to be/have:
- registered at the Universiteit Leiden.
- access to internet.
- older than 18 years.

Miesto
Malet Street WC1E 7HU London Spojene Kralovstvo
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
  • Culture and identity
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Personal safety and security (incl. stress management and such)
Jazyky English , French
Hodnotenie Term Paper
Cieľové publikum
  • Orgány činné v trestnom konaní
  • Všeobecná verejnosť
Metódy
  • Skupinová práca a spoločné riešenie problémov
  • Metódy reflexie
Počet účastníkov 23
Akreditácia
  • Act on Quality Assurance in Higher Education
  • ISO 8518:2001
Osvedčenie
  • Safety & Security Certificate
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.