Curricula - Knowledge - Navigation

Security & Safety Challenges in a Globalized World

Termín podania prihlášky
10th July 2019
Začiatok
6th August 2019
Koniec
23rd July 2019
Trvanie
17 days
Náročnosť
Basic
Miesto
Online
Náklady/poplatok
€150,-
Popis

Security and safety challenges rank among the most pressing issues of modern times. Challenges such as, cyber-crime, terrorism, and environmental disasters impact the lives of millions across the globe. These issues also rank high on the agenda of politicians, international organizations and businesses. They also feature prominently in the public conscience and in governmental policies.

In the current, interconnected world, security challenges are becoming increasingly complex. Facilitated by developments as globalization and the spread of networked and hyper-connected technologies, new safety and security challenges arise and impact local, national, regional and international levels, which dramatically increases their complexity and scale. As such, solutions to contemporary security challenges require a wide array of actors operating on multiple levels of governance.

The course will introduce you to the broad theme of security and safety in an increasingly complex world. Together we will search for answers to important questions: what is security and safety? How can we understand complex modern-day security and safety challenges? And how do we deal with such challenges? This course combines scholarly inquiry from multiple disciplines (ranging from terrorism studies, to crisis management, to medical science) with real-life cases to explore and understand complex modern-day safety and security challenges.

Ciele

Learn about the following topics:
- Safety
- Security
- Globalization
- Power Politics
- Resolving Conflict Through Negotiation
- Resolving Conflict Through Mediation
- Peace Enforcement Mechanisms: UNSC Sanctions
- International Criminal Court

Predpoklady

- Student has to be/have:
- registered at the Universiteit Leiden.
- access to internet.
- older than 18 years.

Miesto
Malet Street WC1E 7HU London Spojene Kralovstvo
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Personal safety and security (incl. stress management and such)
 • Policing
Jazyky English
Hodnotenie Quizzess
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Všeobecná verejnosť
 • Verejné orgány
Metódy
 • Prednáška
 • Prípadová štúdia
Počet účastníkov 30
Akreditácia
 • Act on Quality Assurance in Higher Education
 • ISO/IEC 17025
Osvedčenie
 • Not available
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.