Curricula - Knowledge - Navigation

Táto časť predstavuje hodnotenie postupov v oblasti násilného extrémizmu, terorizmu a reakcie na organizovaný zločin, ktoré uskutočnili partneri projektu EÚ TAKEDOWN. Knižnica sa zameriava na činnosti, stratégie a služby realizované verejnými aktérmi alebo mimovládnymi zainteresovanými stranami. Účelom je predovšetkým informovať pracovníkov prvej línie a poskytnúť prehľad o širokom spektre postupov v Európe. Tieto prístupy zahŕňajú politiky, zlepšenia infraštruktúry, stratégie prevencie alebo zhromažďovanie spravodajských informácií od miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovne. Konečný úsudok konkrétnej praxe je samozrejme ponechaný na čitateľov a používateľov knižnice. Ďalej sme otvorení pre vstupy a návrhy, ako aj pre ďalšie hodnotenia postupov, ktoré môžeme zahrnúť do našej databázy.

Values and Orientation Courses

Since May 2016 the Austrian Integration Fund organises special courses for refugees providing newcomers with knowledge about Fundamental Human Rights, Values perpetuated in our society as well as with information about successful integration and coexistence strategies in Austria. In order to enable participants to fully understand the content...

 • Krajina: Rakúsko
 • Škály : Local , Regional , National
 • Oblasti : Radikalizácia
 • Typy: Risk prevention , Primary prevention , Early intervention , Education , Awareness Raising
 • Cieľové publikum : Communication and Media , Education , Public Authorities , Local Communities
Viennese Network De-radicalisation and Prevention

The Viennese Network Deradicalisation and Prevention (VNDP) deals intensively with the topics extremism, radicalization and disengagement from terrorist or extremist activity. The aim is to combat antidemocratic attitudes and ideologies that form within groups of (mainly) young people. Furthermore, and on the other hand, the network aims to...

 • Krajina: Rakúsko
 • Škály : Local , Regional , National
 • Oblasti : Radikalizácia , Násilný extrémizmus
 • Typy: Reintegration , Risk prevention , Primary prevention , Secondary prevention , Tertiary prevention , Deradicalisation , Early intervention , Participation and cooperation , Communication
 • Cieľové publikum : Communication and Media , Education , Youth and Families , Public Authorities , Local Communities
Women Against Violence Europe (WAVE)

WAVE: WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE represents an informal feminist European network established in 1994 promoting human rights of women and children. As a legal entity since 2014 (WAVE Association) and as a formal network NGO composed of European women's NGOs WAVE is working in the field of preventing and combating violence against women...

 • Krajina: Rakúsko
 • Škály : National , European , International
 • Oblasti : Radikalizácia , Násilný extrémizmus
 • Typy: Risk prevention , Primary prevention , Secondary prevention , Participation and cooperation , Capacity Building
 • Cieľové publikum : Youth and Families , Local Communities
YCARE: Youth Counselling Against Radicalization.

YCARe is a unique international project aimed at supporting youth counsellors in preventing and combatting radicalization. Eight countries participate in the project, Austria, Germany, Greece, Ireland, Slovak Republic, Slovenia, Spain and The Netherlands. They collect guidelines and best practices. YCARe’s added value stems from the...

 • Krajina: Grécko
 • Škály : Local
 • Oblasti : Radikalizácia
 • Typy: Surveillance , Primary prevention , Secondary prevention , Tertiary prevention , Deradicalisation , Early intervention
 • Cieľové publikum : Communication and Media , Education , Youth and Families , Health and Social Care
Z CCB – Centre for Cybersecurity Belgium

The Centre for Cybersecurity in Belgium (CCB) was established in August 2016 following the Government’s plan to be able to react upon Cybersecurity incidents with impact in Belgium. The centre was setup following a series of Cybersecurity strategy documents created during the last decade, by government, law enforcement and administration...

 • Krajina: Belgicko
 • Škály : National
 • Oblasti : Kybernetický zločin
 • Typy: Risk prevention , Early intervention , Incident management , Participation and cooperation , Coordination , Public Contact Point
 • Cieľové publikum : Public Authorities , Police and LEAs
Z Community Policing in the UK

Community Policing is at the very heart of daily duties to protect and serve the 300,000 people who live in, work within and visit the City of London. Police officers and PCSOs work with City communities across three specific teams – Residential, Business and Street Intervention. This structured approach helps focus our work within both the...

 • Krajina: Spojene Kralovstvo
 • Škály : Local , Regional
 • Oblasti : Násilný extrémizmus , Organizovaný zločin
 • Typy: Surveillance , Conflict transformation , Primary prevention , Crime prevention , Early intervention
 • Cieľové publikum : Police and LEAs
Z Cyber Threat Intelligence Sharing Platforms - MISP

Cyber Threat Intelligence Sharing Platforms are operational mechanisms to support the exchange of intelligence on cyber security threats and incidents amongst different entities. They can be used by first line responders working on cyber security incidents. Cyber threat intelligence can be shared by commercial providers, based upon a certain...

 • Krajina: Belgicko
 • Škály : European , International
 • Oblasti : Kybernetický zločin
 • Typy: Crime prevention , Risk analysis , Incident management , Coordination , Knowledge Exchange
 • Cieľové publikum : Public Authorities