Curricula - Knowledge - Navigation

In IUSTITIA

 • Private
 • Profit
 • International
Prehľad

In IUSTITIA was established as a legal organization that is the first of its kind in the country dealing specifically with hate violence in all its width. The theme of hate violence brings to public awareness, professional discourse and political debate. The organization consistently promotes the principles of democratic rule of law, including equality of all human beings in dignity and rights. For the benefit of our clients, of victims of hate violence, law applies in judicial and other legal protection.

In IUSTITIA provides legal assistance to specific individuals exposed to hate violence. It focuses on improving their access to justice. At the same time, it is oriented towards the area of criminal, administrative and civil law. It also pays significant attention to the damages incurred as a result of hate violence.

In IUSTITIA aims to protect communities at risk of violent racism and neo-Nazism. It seeks to optimize the practice of public administration in the area of the Freedom of assembly.

In IUSTITIA deals with monitoring legislative activities, analyzes the Czech legal order in the context of community and international law. It submits proposals for amendments to existing legislation in order to improve the status of people at risk of hate violence as well as to facilitate their access to justice and to the appropriate tools of restorative justice.

In IUSTITIA seeks to improve the practices of law enforcement in cases of hate violence, in particular to improve practice in the detection and investigation of hate crimes. Crimes involving the organized hate violence or hate-motivated physical assault should be addressed as a priority and with appropriate diligence.

In IUSTITIA focuses on education and strengthening pro-democratic attitudes of the people. It pays increased attention to youth. For many years the founders of the organization have been publishing about the far-right and hate violence.

Kontaktné údaje
Sektory
 • Komunitná organizácia
 • MVO/nezisková organizácia
Témy
 • Civilian peacekeeping and accompaniment
 • Conflict management & conflict resolution
 • Conflict prevention
 • Boj proti nenávistným prejavom
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Cieľové publikum
 • Mládež
 • Sociálni pracovníci
 • Pracovníci s mládežou
Rok založenia 2005
Higher or Secondary Education Establishment No
Hlavné jazyky školení
 • English
 • Czech
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.