Curricula - Knowledge - Navigation

Cieľom tohto súboru nástrojov je podpora vás a ďalších pracovníkov prvej línie, ktorí hľadajú intuitívny súbor relevantných zdrojov týkajúcich sa radikalizácie, násilného extrémizmu, terorizmu, organizovaného zločinu a počítačovej kriminality. Tento súbor nástrojov vám pomôže znížiť veľké množstvo informácií tým, že vám umožní vybrať si z množstva oblastí a výziev. Špeciálny informačný panel vám poskytuje súbor podobných prípadov, relevantných postupov, súvisiacich verejných služieb, aplikácií a nástrojov, článkov o poznatkoch a ďalšie externé zdroje.

Hľadám zdroje a podporu ohľadom

    Oblasti *

Súvisiace s nasledovnými témami

Témy *