Curricula - Knowledge - Navigation

Understanding Terrorism and the Terrorist Threat

Termin zgłoszenia
26th June 2019
Rozpoczęcie
25th June 2019
Zakończenie
23rd July 2019
Czas trwania
20 days
Poziom umiejętności
Basic
Miejsce
Blended (mieszana)
Koszt/Opłaty
€1000,-
Opis

The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), a Department of Homeland Security Center of Excellence housed at the University of Maryland, offers a course looking at the who, what and how of Terrorism Studies, by introducing students to cutting-edge research from the social and behavioral sciences and the experts investigating these topics.

The course will begin with a unit looking at widely held myths about terrorism and utilizing empirical data to discuss the realities of broad trends and patterns in terrorist attacks over time. The course will then review the psychological factors at play in individual radicalization and recruitment into terrorism, followed by an analysis of terrorist group dynamics. The course will next look at terrorist group operations, including their attacks and some of the supporting behaviors that allow them to carry out attacks, including use of media, financing, recruitment, and training. The course will conclude by looking at the factors that drive terrorist group persistence or endurance versus terrorist group desistance, and will bring the varied course concepts together through a detailed look at the case of Al-Qa’ida.

Throughout the course, students will have the opportunity to study and work with the University of Maryland’s Global Terrorism Database (GTD), the largest database of terrorist incidents in the world, learning its capabilities and developing basic skills in searching and displaying terrorism data.

Cele

Throughout the course, students will have the opportunity to study and work with the University of Maryland’s Global Terrorism Database (GTD), the largest database of terrorist incidents in the world, learning its capabilities and developing basic skills in searching and displaying terrorism data.

Warunki konieczne

No background knowledge or skills are necessary, but an understanding and familiarity of cyber security, Internet infrastructure and international law would be advantageous for anyone who participates in the course.

Lokalizacja
Rue des Petits Carmes 24A 1000 Brussels Belgia

Kliknij ten przycisk, aby ubiegać się o przyjęcie na kurs.   Zgłoś się

Tematy
 • Cyberprzestępczość
 • Personal safety and security (incl. stress management and such)
 • Anti-terrorism
 • Walka z terroryzmem
Języki English
Ocena Exam
Odbiorcy docelowi
 • Organy ścigania
 • Decydenci
 • Ogół społeczeństwa
 • Organy publiczne
Metody nauczania
 • Wykład
Liczba uczestników 25
Akredytacja
 • ISO 28003:2007
Certyfikat
 • Not available
Skontaktuj się

W przypadku pytań dotyczących kursu prosimy o kontakt.

Kliknij ten przycisk, aby wysłać wiadomość.   Skontaktuj się

Zwolnienie od odpowiedzialności
TAKEDOWN i członkowie konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z użytkowników za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wynikłe z korzystania z niniejszej platformy, ani za jakąkolwiek utratę danych, możliwości, reputacji lub zysków wynikłych z korzystania z niej. Organizacje zarejestrowane ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji dostępnych na platformie.