Curricula - Knowledge - Navigation

3rd Winter Academy: 21 - 29 November, 2023 (9 Days / 8 Nights)

Poziom umiejętności
Advanced
Miejsce
Online
Koszt/Opłaty
2200
Opis

Participants will have access to expert knowledge and hands-on experience as all our facilitators are specialists with years of experience academically and professionally in their respective fields.

Cele

- Participation in 9-day Winter Academy gives the participants education and network to build their future career worldwide level in state, private and public sectors as peace builder, manager, lawyer, diplomat, human resource officer, mediator, international and public relations manager, mentor, coacher and in etc. relevant jobs.

Warunki konieczne

Submission of Appiication before the deadlines:
- 15 August, 2023 for Early Bird Application Deadline
- 31 October 2023 for Late Application Payment Deadline

Lokalizacja
Ryffstrasse 23 4056 Basel Szwajcaria

Kliknij ten przycisk, aby ubiegać się o przyjęcie na kurs.   Zgłoś się

Tematy
 • Cyberprzestępczość
 • Walka z korupcją
 • Inne
 • Walka z terroryzmem
 • Walka z mową nienawiści
 • Zapobieganie zorganizowanej przestępczości
 • Zapobieganie radykalizacji
 • Walka z brutalnym ekstremizmem
Języki English
Ocena n/a
Odbiorcy docelowi
 • Organy ścigania
 • Decydenci
 • Ogół społeczeństwa
 • Pracownicy ochrony zdrowia (psychicznego)
 • Organy publiczne
 • Dziennikarze
Metody nauczania
 • Praca grupowa i wspólne rozwiązywanie problemów
Liczba uczestników 200
Akredytacja
 • Not available
Certyfikat
 • Not available
Skontaktuj się

W przypadku pytań dotyczących kursu prosimy o kontakt.

Kliknij ten przycisk, aby wysłać wiadomość.   Skontaktuj się

Zwolnienie od odpowiedzialności
TAKEDOWN i członkowie konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z użytkowników za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wynikłe z korzystania z niniejszej platformy, ani za jakąkolwiek utratę danych, możliwości, reputacji lub zysków wynikłych z korzystania z niej. Organizacje zarejestrowane ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji dostępnych na platformie.