Curricula - Knowledge - Navigation

Security & Safety Challenges in a Globalized World

Termin zgłoszenia
10th July 2019
Rozpoczęcie
6th August 2019
Zakończenie
23rd July 2019
Czas trwania
17 days
Poziom umiejętności
Basic
Miejsce
Online
Koszt/Opłaty
€150,-
Opis

Security and safety challenges rank among the most pressing issues of modern times. Challenges such as, cyber-crime, terrorism, and environmental disasters impact the lives of millions across the globe. These issues also rank high on the agenda of politicians, international organizations and businesses. They also feature prominently in the public conscience and in governmental policies.

In the current, interconnected world, security challenges are becoming increasingly complex. Facilitated by developments as globalization and the spread of networked and hyper-connected technologies, new safety and security challenges arise and impact local, national, regional and international levels, which dramatically increases their complexity and scale. As such, solutions to contemporary security challenges require a wide array of actors operating on multiple levels of governance.

The course will introduce you to the broad theme of security and safety in an increasingly complex world. Together we will search for answers to important questions: what is security and safety? How can we understand complex modern-day security and safety challenges? And how do we deal with such challenges? This course combines scholarly inquiry from multiple disciplines (ranging from terrorism studies, to crisis management, to medical science) with real-life cases to explore and understand complex modern-day safety and security challenges.

Cele

Learn about the following topics:
- Safety
- Security
- Globalization
- Power Politics
- Resolving Conflict Through Negotiation
- Resolving Conflict Through Mediation
- Peace Enforcement Mechanisms: UNSC Sanctions
- International Criminal Court

Warunki konieczne

- Student has to be/have:
- registered at the Universiteit Leiden.
- access to internet.
- older than 18 years.

Lokalizacja
Malet Street WC1E 7HU London Zjednoczone Królestwo

Kliknij ten przycisk, aby ubiegać się o przyjęcie na kurs.   Zgłoś się

Tematy
 • Cyberprzestępczość
 • Personal safety and security (incl. stress management and such)
 • Policing
Języki English
Ocena Quizzess
Odbiorcy docelowi
 • Organy ścigania
 • Decydenci
 • Ogół społeczeństwa
 • Organy publiczne
Metody nauczania
 • Wykład
 • Studium przypadku
Liczba uczestników 30
Akredytacja
 • Act on Quality Assurance in Higher Education
 • ISO/IEC 17025
Certyfikat
 • Not available
Skontaktuj się

W przypadku pytań dotyczących kursu prosimy o kontakt.

Kliknij ten przycisk, aby wysłać wiadomość.   Skontaktuj się

Zwolnienie od odpowiedzialności
TAKEDOWN i członkowie konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z użytkowników za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wynikłe z korzystania z niniejszej platformy, ani za jakąkolwiek utratę danych, możliwości, reputacji lub zysków wynikłych z korzystania z niej. Organizacje zarejestrowane ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji dostępnych na platformie.