Curricula - Knowledge - Navigation

Data Science Foundations for Counter-Terrorism and Criminal Investigation

Začiatok
22nd September 2019
Koniec
24th September 2019
Náročnosť
Advanced
Miesto
V priestoroch vysokoškolskej inštitúcie
Náklady/poplatok
2695
Popis

Earlier this year INSIKT Intelligence launched its INSIKT Academy. INSIKT Academy offers Expert Training Courses to help Law Enforcement Agencies and Investigative Professionals get an edge on their investigations.

Our expert training courses provide organizations with effective knowledge and tools to understand and control information derived from digital sources.

This particular course on Data Science Foundations for Counter-Terrorism and Criminal Investigation is up close and personal, divided into different topics, and tailor-made to your needs. The aim of this 3-day intensive expert training is to improve and acquire mastery of efficient, powerful techniques for extracting information from large datasets such as social networks, social graphs, large document repositories and other online sources. Totally unique in its content, this course helps Law Enforcement Agencies and other intelligence practitioners be on the top of the latest techniques for terrorism investigation and research.

Ciele

VARIATIONS IN JIHADI SOCIAL MEDIA LANGUAGE

Learn how variations in language and terminology (for example mushrikeen, kuffar, rafidah and to which category they classify Jews and Christians) can signal potentially violent events.

DETECTING RELEVANT CONTENT ON SOCIAL MEDIA

Discover the ways of finding quality terrorist and radical data. Learn how to determine the search terms that will unearth only the most relevant and hidden content.

VISUAL COMMUNICATIONS STRATEGIES

Understand the objectives and psychology behind Jihadi images and videos. Learn about the psychological aspects implicit in visual content and how these images and videos radicalize vulnerable individuals, spurring them to spread the message and often commit violent acts too.

DATA SCIENCE FUNDAMENTALS

Gain subject matter knowledge in the area of crime detection on digital channels. You will be equipped with basic skills in data science: data mining, machine learning, data analysis, data management and data reporting for getting started in using these methods for criminal investigation.

Predpoklady

This course is specifically designed for Law Enforcement and Investigative Professionals.

Miesto
C/ Huelva, 106, 9-4 08009 Barcelona Španielsko
Poskytovateľ

Ak sa chcete prihlásiť do kurzu, kliknite na tlačidlo.   Prihlásiť sa teraz

Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Early warning
 • Conflict analysis
 • Conflict management & conflict resolution
 • Conflict prevention
 • Policing
 • Protection of civilians
 • Religion
 • Anti-terrorism
 • Cultural awareness & communication
 • Boj proti terorizmu
 • Boj proti nenávistným prejavom
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Jazyky English , Spanish , French
Hodnotenie Completion
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
Metódy
 • Prednáška
 • Prípadová štúdia
 • Simulácia
Počet účastníkov 20
Akreditácia
 • Not available
Osvedčenie
 • Insikt Academy Official Certificate
Skontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto kurzu, skontaktujte nás, prosím.

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.