Curricula - Knowledge - Navigation

Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (CPRLV)

 • Private
 • Non-profit
 • International
Prehľad

The Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (CPRLV), created in March 2015 by the City of Montréal with the support of the Quebec Government, and the active involvement of community and institutional partners, is a pioneer in Canada and North America. It is the first independent non-profit organization aimed at preventing violent radicalization and providing support to individuals affected by the phenomenon, be they individuals who are radicalized or undergoing radicalization, family or friends of such individuals, teachers, professionals or field workers. The CPRLV is a provincially mandated organization whose work also includes the prevention of hate crimes and incidents as well as the provision of support and counselling for victims of such acts.

The CPRLV offers practical training in the fields of psychosocial intervention, education, criminal justice and public safety. It also provides training to community organizations and public and private institutions.

Kontaktné údaje
Sektory
 • MVO/nezisková organizácia
Témy
 • Boj proti nenávistným prejavom
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Mládež
 • Sociálni pracovníci
 • Pracovníci s mládežou
 • Učitelia
 • Personál duševného zdravia
 • Verejné orgány
 • Novinári
Rok založenia 2015
Higher or Secondary Education Establishment No
Hlavné jazyky školení
 • English
 • French
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.