Curricula - Knowledge - Navigation

Insikt Intelligence

 • Private
 • Profit
 • International
Prehľad

We are INSIKT Intelligence and our passion is building easy to use yet scientifically complex investigative tools to help Law Enforcement Agencies (LEAs) gain vital intelligence on online crime. We are experts in social media mining and advanced text analytics on all digital sources, with over a decade of experience in research and development.

We have developed a number of solutions/services that will help the LEAs combat online crime, including our latest project:

1. NVISO Intelligence Platform

INVISO is a threat intelligence platform that detects online radicalisation and propaganda on social media by analysing data gathered from social media monitoring, expected to be launched in September, 2019.

INVISO identifies radical content, suspicious messages and covert radicalisation processes with the help of sophisticated text mining algorithms. The platform also relies on deep learning to develop automatically new models which can be used to detect other criminal activity.

2. Training Courses for Law Enforcement (via Insikt Academy)

Recently INSIKT Intelligence launched its INSIKT Academy. INSIKT Academy offers Expert Training Courses to help Law Enforcement Agencies get an edge on their investigations.
These expert training courses provide organizations with effective knowledge and tools to understand and control information derived from digital sources.

They focus on the different components and the best practices to get the most out of them. These courses also equip participants with the right sets of tools to create their own rules and decoders in order to broaden detection capabilities.

At the moment, INSIKT Academy offers two courses:

 Data Science Foundations for Counter-Terrorism and Criminal Investigation
 Radicalization Awareness, Understanding, Prevention and Signalling on Social Media Channels

Other services include Data Collection Services and Custom Analysis Solutions. Please visit our website to learn more about these services.

1 course(s) provided by Insikt Intelligence

Data Science Foundations for Counter-Terrorism and Criminal Investigation

 • Začiatok:  22nd September 2019
 • Koniec:  24th September 2019
Kontaktné údaje
Sektory
 • Vládna
 • Polícia
 • Ďalšie
Témy
 • Anti-terrorism
 • Ďalšie
 • Boj proti terorizmu
 • Predchádzanie radikalizácii
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
Rok založenia 2016
Higher or Secondary Education Establishment No
Hlavné jazyky školení
 • English
 • Spanish
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.