Curricula - Knowledge - Navigation

PARTICIPATION Project

 • Public
 • Profit
 • International
Przegląd

Nowadays, extremism, radicalization, and polarization are frequent topics of discussion and study as newer patterns become increasingly evident. Quite different forms of far-right extremism are having an impact on the European region and its borders. Far-right violence that emerged in violent football ‘ultra’ groups that in some cases mutated into militias, far-right cultures – across gamer platforms, and jihadist violence that remains a threat – these are only a few examples.
The PARTICIPATION project starts with the assumption that broken a top-down approach in research and preventive design is needed. It aims to capture and explore contemporary experiences of extremism and radicalization and proposes concrete actions, policies, and digital tools that will empower policy actors and practitioners to respond to a changing reality.
The project’s main topics are also violence, conflict and conflict resolution, transformation of societies, democratization, and social movements.

6 course(s) provided by PARTICIPATION Project

PREVENTION OF RADICALISATION TRAINING

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

Terrorismus und Terrorismusbekämpfung: Theorie und Praxis im Vergleich

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

Preventing and Countering the Use of the Internet for Terrorist Purposes

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

Fundamentals of Preventing Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

3rd Winter Academy: 21 - 29 November, 2023 (9 Days / 8 Nights)

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

Unpacking Radicalization

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024
Dane kontaktowe
Roma Tre University

Via Ostiense, 133
00154 Rome

Roma Tre is a polycentric university campus whose premises are distributed throughout the area, thus allowing an active integration with the city/urban context. For information on the University locations please refer to the page Link identifier #identifier__188294-1Where we are

Sektory
 • Instytut naukowy/badawczy
Tematy
 • Cyberprzestępczość
 • Walka z korupcją
 • Inne
 • Walka z terroryzmem
 • Walka z mową nienawiści
 • Zapobieganie zorganizowanej przestępczości
 • Zapobieganie radykalizacji
 • Walka z brutalnym ekstremizmem
Odbiorcy docelowi
 • Organy ścigania
 • Decydenci
 • Ogół społeczeństwa
 • Młodzież
 • Inni
 • Pracownicy socjalni
 • Osoby pracujące z młodzieżą
 • Nauczyciele
 • Pracownicy ochrony zdrowia (psychicznego)
 • Organy publiczne
 • Dziennikarze
Rok powstania 2020
Higher or Secondary Education Establishment No
Główne języki szkolenia
 • English
Skontaktuj się

Kliknij ten przycisk, aby wysłać wiadomość.   Skontaktuj się

Zwolnienie od odpowiedzialności
TAKEDOWN i członkowie konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z użytkowników za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wynikłe z korzystania z niniejszej platformy, ani za jakąkolwiek utratę danych, możliwości, reputacji lub zysków wynikłych z korzystania z niej. Organizacje zarejestrowane ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji dostępnych na platformie.