Curricula - Knowledge - Navigation

University of London

 • Public
 • Profit
 • International
Przegląd

The University of London is unlike many other universities. Our commitment to widening access has shaped our history, from our foundation to the present day.

Established as a secular alternative to Oxford and Cambridge, the only two other English universities at the time, we became the first to explicitly exclude religious qualification as an entry requirement. In 1858, Charles Dickens’ magazine, All the Year Round, coined the term “The People’s University”, which would “extend her hand even to the young shoemaker who studies in his garret”.

4 course(s) provided by University of London

Global Diplomacy: the United Nations in the World

 • Rozpoczęcie:  24th June 2024
 • Zakończenie:  24th June 2024

Security & Safety Challenges in a Globalized World

 • Rozpoczęcie:  6th August 2019
 • Zakończenie:  23rd July 2019

Risk in Modern Society

 • Rozpoczęcie:  20th June 2019
 • Zakończenie:  23rd October 2019

EU Policy and Implementation

 • Rozpoczęcie:  18th June 2019
 • Zakończenie:  20th June 2019
Dane kontaktowe
Sektory
 • Instytut naukowy/badawczy
Tematy
 • Cyberprzestępczość
 • Diplomacy
 • Walka z terroryzmem
Odbiorcy docelowi
 • Organy ścigania
 • Decydenci
 • Ogół społeczeństwa
 • Młodzież
 • Nauczyciele
 • Organy publiczne
Rok powstania 1836
Higher or Secondary Education Establishment  Yes
Główne języki szkolenia
 • English
Skontaktuj się

Kliknij ten przycisk, aby wysłać wiadomość.   Skontaktuj się

Zwolnienie od odpowiedzialności
TAKEDOWN i członkowie konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnego z użytkowników za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody wynikłe z korzystania z niniejszej platformy, ani za jakąkolwiek utratę danych, możliwości, reputacji lub zysków wynikłych z korzystania z niej. Organizacje zarejestrowane ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji dostępnych na platformie.