Curricula - Knowledge - Navigation

Universiteit Leiden

 • Public
 • Non-profit
 • International
Prehľad

Leiden University was founded in 1575 and is one of Europe’s leading international research universities. It has seven faculties in the arts, humanities and sciences, spread over locations in Leiden and The Hague. The University has over 6,700 staff members and 29,520 students. The motto of the University is 'Praesidium Libertatis' – Bastion of Freedom.

The university came into particular prominence during the Dutch Golden Age, when scholars from around Europe were attracted to the Dutch Republic due to its climate of intellectual tolerance and Leiden's international reputation. During this time, Leiden became the home to individuals such as René Descartes, Rembrandt, Christiaan Huygens, Hugo Grotius, Baruch Spinoza and Baron d'Holbach.

Leiden University has seven academic faculties and over fifty subject departments, while housing more than 40 national and international research institutes. Its historic primary campus, scattered across the college town of Leiden, is considered among the most beautiful in Europe. The university also operates a secondary campus in The Hague, which consists of a liberal arts college and one of its faculties. It is a member of the Coimbra Group, the Europaeum, and a founding member of the League of European Research Universities.

The university is closely associated with the Dutch Royal Family, with Queen Juliana, Queen Beatrix and King Willem-Alexander being former alumni. Its alumni include ten leaders and Prime Ministers of the Netherlands, including current Prime Minister Mark Rutte. Internationally, it is associated with nine foreign leaders, among them John Quincy Adams; the 6th President of the United States; a Secretary General of NATO, a President of the International Court of Justice, a Prime Minister of the United Kingdom and sixteen recipients of the Nobel Prize (including Albert Einstein[6][7][8] and Enrico Fermi).

4 course(s) provided by Universiteit Leiden

Terrorism and Counterterrorism: Comparing Theory and Practice

 • Začiatok:  20th June 2019
 • Koniec:  4th July 2019

The Changing Global Order

 • Začiatok:  15th July 2019
 • Koniec:  22nd July 2019

Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World

 • Začiatok:  23rd June 2019
 • Koniec:  21st July 2019
Kontaktné údaje
Sektory
 • Akademický/výskumný ústav
Témy
 • International Humanitarian Law
 • Boj proti korupcii
 • Policing
 • Rule of law
 • Anti-terrorism
 • Boj proti terorizmu
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Všeobecná verejnosť
 • Mládež
 • Učitelia
 • Verejné orgány
Rok založenia 1999
Higher or Secondary Education Establishment  Yes
Hlavné jazyky školení
 • English
 • Dutch
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.