Curricula - Knowledge - Navigation

University of London

 • Public
 • Profit
 • International
Prehľad

The University of London is unlike many other universities. Our commitment to widening access has shaped our history, from our foundation to the present day.

Established as a secular alternative to Oxford and Cambridge, the only two other English universities at the time, we became the first to explicitly exclude religious qualification as an entry requirement. In 1858, Charles Dickens’ magazine, All the Year Round, coined the term “The People’s University”, which would “extend her hand even to the young shoemaker who studies in his garret”.

4 course(s) provided by University of London

Global Diplomacy: the United Nations in the World

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024

Security & Safety Challenges in a Globalized World

 • Začiatok:  6th August 2019
 • Koniec:  23rd July 2019

Risk in Modern Society

 • Začiatok:  20th June 2019
 • Koniec:  23rd October 2019

EU Policy and Implementation

 • Začiatok:  18th June 2019
 • Koniec:  20th June 2019
Kontaktné údaje
Sektory
 • Akademický/výskumný ústav
Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Diplomacy
 • Boj proti terorizmu
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Všeobecná verejnosť
 • Mládež
 • Učitelia
 • Verejné orgány
Rok založenia 1836
Higher or Secondary Education Establishment  Yes
Hlavné jazyky školení
 • English
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.