Curricula - Knowledge - Navigation

FUNDEA

 • Public
 • Non-profit
 • International
Prehľad

FUNDEA is entrusted with promoting cultural, scientific and academic relations between Europe and the Arab World, throughout the dissemination of scientific and humanistic knowledge produced in universities, research centres and civil society organizations, in order to contribute to the reinforcement of dialogue. For that purpose, the Foundation’s work is focused on the promotion of studies and researches as well as platforms and forums of discussion and debate.

We carry out high-level research and advanced training that focuses mainly on intercultural and religious dialogue, diversity management and, immigration, democratic governance and prevention of violent extremism and radicalization that lead to terrorism by promoting mutual understanding, multicultural peaceful co-existence and diversity richness as fundamentals for preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance.

14 course(s) provided by FUNDEA

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Malta)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Italy)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Spain)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Romania)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (Greece)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020

Train of Trainers: Radicalisation and polarization among young people (the Netherlands)

 • Začiatok:  5th September 2020
 • Koniec:  29th November 2020
Kontaktné údaje
Sektory
 • Ďalšie
Témy
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Sociálni pracovníci
 • Pracovníci s mládežou
 • Verejné orgány
Rok založenia 1984
Higher or Secondary Education Establishment No
Hlavné jazyky školení
 • English
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.