Curricula - Knowledge - Navigation

Обучението е от решаващо значение за подпомагане на практикуващите от първа линия в ежедневната им работа. Нашата платформа предлага достъп до съществуващи обучения и доставчици на обучения в Европа и извън нея, като се фокусира върху радикализацията и превенцията на престъпността.

Регистрирайте се сега безплатно и популяризирайте вашата организация, както и вашите обучения в нашата платформа.

Регистриране