Curricula - Knowledge - Navigation

Инструментариумът има за цел да подкрепи вас и другите First-Line-Practitioners, които търсят интуитивна компилация от подходящи ресурси, свързани с радикализацията, насилствения екстремизъм, тероризъма, организираната престъпност и киберпрестъпността. Инструментариумът ви помага да намалите голямото количество информация, като ви позволява да избирате от различни области и предизвикателства. Специално табло за управление ви предоставя набор от подобни Случаи, подходящи Практики, свързани Обществени услуги, Приложения и инструменти, статии със Знание и други Външни ресурси.

Търся ресурси и подкрепа за

    Области *

Свързани със следните теми

Теми *