Curricula - Knowledge - Navigation

PARTICIPATION Project

 • Public
 • Profit
 • International
Prehľad

Nowadays, extremism, radicalization, and polarization are frequent topics of discussion and study as newer patterns become increasingly evident. Quite different forms of far-right extremism are having an impact on the European region and its borders. Far-right violence that emerged in violent football ‘ultra’ groups that in some cases mutated into militias, far-right cultures – across gamer platforms, and jihadist violence that remains a threat – these are only a few examples.
The PARTICIPATION project starts with the assumption that broken a top-down approach in research and preventive design is needed. It aims to capture and explore contemporary experiences of extremism and radicalization and proposes concrete actions, policies, and digital tools that will empower policy actors and practitioners to respond to a changing reality.
The project’s main topics are also violence, conflict and conflict resolution, transformation of societies, democratization, and social movements.

6 course(s) provided by PARTICIPATION Project

PREVENTION OF RADICALISATION TRAINING

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024

Terrorismus und Terrorismusbekämpfung: Theorie und Praxis im Vergleich

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024

Preventing and Countering the Use of the Internet for Terrorist Purposes

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024

3rd Winter Academy: 21 - 29 November, 2023 (9 Days / 8 Nights)

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024

Unpacking Radicalization

 • Začiatok:  24th June 2024
 • Koniec:  24th June 2024
Kontaktné údaje
Roma Tre University

Via Ostiense, 133
00154 Rome

Roma Tre is a polycentric university campus whose premises are distributed throughout the area, thus allowing an active integration with the city/urban context. For information on the University locations please refer to the page Link identifier #identifier__188294-1Where we are

Sektory
 • Akademický/výskumný ústav
Témy
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Boj proti korupcii
 • Ďalšie
 • Boj proti terorizmu
 • Boj proti nenávistným prejavom
 • Predchádzanie organizovanému zločinu
 • Predchádzanie radikalizácii
 • Predchádzanie násilnému extrémizmu
Cieľové publikum
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Tvorcovia politiky
 • Všeobecná verejnosť
 • Mládež
 • Ďalšie
 • Sociálni pracovníci
 • Pracovníci s mládežou
 • Učitelia
 • Personál duševného zdravia
 • Verejné orgány
 • Novinári
Rok založenia 2020
Higher or Secondary Education Establishment No
Hlavné jazyky školení
 • English
Skontaktujte nás

Na odoslanie správy kliknite na toto tlačidlo.   Skontaktujte nás

Zrieknutie sa zodpovednosti
Projekt TAKEDOWN a členovia jeho konzorcia nezodpovedajú vám ani žiadnemu inému používateľovi za žiadne priame, nepriame alebo náhodné škody spôsobené použitím tejto platformy alebo za akékoľvek straty údajov, príležitostí, reputácie alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto služby. Registrované organizácie sú zodpovedné za pravdivosť informácií poskytnutých v rámci platformy.