Curricula - Knowledge - Navigation

Jak reagować, kiedy młodzi ludzie wygłaszają rasistowskie komentarze na forum grupy