Curricula - Knowledge - Navigation

Marterialen ARMOUR

Het project ARMOUR heeft tot doel eerstelijnsprofessionals, ouders en beleidsmakers te ondersteunen om radicalisering onder jongeren te helpen voorkomen. Daartoe werden zeven workshops ontworpen, elk gericht op een onderwerp dat wordt gezien als een mogelijke oorzakelijke factor in het proces van radicalisering. Daarnaast is er een 3-daagse Train de Trainer (TTT) training die informatie geeft over alle workshops. Hier vind je alle materialen.

INLEIDING

1e Sessie TTT

2e Sessie TTT

3e Sessie TTT