Curricula - Knowledge - Navigation

Ръководство за обучители

Обучение за обучители „Превенция на младежката радикализация“

Проект ARMOUR („Радикален модел за укрепване на младежкото съзнание“) има за цел да подкрепи практикуващите на първа линия специалисти, родителите и институциите, спомагайки за предотвратяване на младежката радикализация. За целта са разработени седем тематични обучения, всяко от които се фокусира върху тема, считана за възможен причинен фактор за процеса на радикализация. В хода на проекта е разработен и тридневен курс за обучение за обучители – „Превенция на младежката радикализация“. Предназначен е да подготви практикуващите на първа линия професионалисти да провеждат самостоятелно всяко от седемте тематични обучения, разработени в обхвата на проекта, и/или да обучават други обучители. От друга страна, може да послужи и за запознаване с проблемите на радикализацията, причинните фактори за процеса на радикализация и за представянето на примерни практически упражнения, чрез които да се повлияят тези фактори. Изготвеното ръководство за провеждане на обучението за обучители представя подробно ключовите концепции и предлаганите за всяко от седемте тематични обучения практически упражнения, в т.ч. коментира относно методологията, времетраенето, целите, необходимите за изпълнението им ресурси и очакваните крайни резултати. Някои от тези упражнения целят постигане на по-добро разбиране на темите и понятията, други – идентифициране или картографиране на проблемите, а трети оказват помощ за разрешаването на тези проблеми. Комбинацията от теми и тяхното въздействие върху целевите групи доказва необходимостта обученията да се провеждат свързано и периодично, за да се постигнат желаните резултати и ниво на ефективност. Примерните упражнения дават добра представа за начина, по който спомагат за постигане целите на всяко тематично обучение. Предвидено е обучението за обучители да се провежда в рамките на три обучителни сесии. Предложеното ръководство е изготвено, за да подкрепи автономното и устойчиво провеждане на това обучение, както и на всяко от седемте тематични обучения, от различни организации и/или индивидуални практикуващи на първа линия специалисти. В допълнение към обучението за обучители и съпътстващите го седем тематични обучения, посредством платформата http://www.traininghermes.eu се предлага и онлайн курс за самостоятелно индивидуално обучение.

Ръководство за обучители

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.54 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [392.20 KB]