Curricula - Knowledge - Navigation

Обучение на обучители: Сесия 3 (на български език)

Предвидено е обучението за обучители „Превенция на младежката радикализация“ да се провежда в рамките на три обучителни сесии. Третата (заключителна) обучителна сесия включва обобщение на вече наученото в Сесия 2 и представя в детайли тематичните обучения „Разрешаване на конфликти“ и „Пропорционален отговор“. Разясняват се методологията за организацията им, връзката на всяка от темите с процеса на радикализация и са предложени примерни упражнения за всяка от двете теми.

По-долу може да достъпите презентацията, изготвена за целите на провеждане на първата обучителна сесия, и прилежащите ѝ помощните материали за изпълнение на включените практически упражнения. Подготвените материали позволяват също и изтегляне им посредством предоставените бързи връзки.

Презентация (на български език)

Помощен учебен материал №1 (на български език)

Помощен учебен материал №2 (на български език)

Помощен учебен материал №3 (на български език)