Curricula - Knowledge - Navigation

Обучение на обучители: Сесия 2 (на български език)

Предвидено е обучението за обучители „Превенция на младежката радикализация“ да се провежда в рамките на три обучителни сесии. Втората обучителна сесия включва обобщение на вече наученото в Сесия 1 и представя в детайли тематичните обучения „Управление на гнева“, „Наративи и културно осъзнаване“ и „Дебат и симулация“. Разясняват се методологията за организацията им, връзката на всяка от темите с процеса на радикализация и са предложени примерни упражнения за всяка от трите теми.

По-долу може да достъпите презентацията, изготвена за целите на провеждане на първата обучителна сесия, и прилежащите ѝ помощните материали за изпълнение на включените практически упражнения. Подготвените материали позволяват също и изтегляне им посредством предоставените бързи връзки.

Презентация (на български език)

Помощен учебен материал №1 (на български език)

Помощен учебен материал №2 (на български език)

Помощен учебен материал №3 (на български език)

Помощен учебен материал №4 (на български език)