Curricula - Knowledge - Navigation

Обучение на обучители: Сесия 1 (на български език)

Предвидено е обучението за обучители „Превенция на младежката радикализация“ да се провежда в рамките на три обучителни сесии. В рамките на първата обучителна сесия се представя основна информация за явлението и възможните причинни фактори за процеса по радикализация. Представени са и тематичните обучения „Коучинг и родителство“ и „Критично мислене“, като се разясняват методологията за работа и връзката на всяка от темите с процеса на радикализация. Предложени са примерни упражнения за всяка от двете теми.

По-долу може да достъпите презентацията, изготвена за целите на провеждане на първата обучителна сесия, и прилежащите ѝ помощните материали за изпълнение на включените практически упражнения. Подготвените материали позволяват също и изтегляне им посредством предоставените бързи връзки.

Презентация (на български език)

Помощен учебен материал №1 (на български език)

Помощен учебен материал №2 (на български език)

Помощен учебен материал №3 (на български език)